Muziekles van meester Casper

Dinsdag 16 oktober kwam meester Casper weer om een  muziekles te geven.

De les heette: Rikketik, het regent.

De kinderen kregen een instrumentje om zelf het geluid van de regen te maken.

Als de paraplu helemaal open was, klonken de regendruppels heel hard

 

 

Als de paraplu dicht ging, werd de regen zachter.

 

Er werden verschillende bewegingen bij gemaakt.

De kinderen deden goed mee.

 

Op het bord stonden platen. Hoe meer druppels er bij de tekening stonden, hoe harder de kinderen het mochten laten regenen. Verschillende kinderen mochten aanwijzen wat er geklapt moest worden.

De kinderen hebben een gezellige muziekles gehad en goed meegedaan om met hun instrumenten om regengeluiden te maken.